Om oss

Averøy Billag AS er et rutebil- og transportselskap med hovedkontor på Bremsnes i Averøy kommune i Møre og Romsdal.  Selskapet som ble etablert i 1963, har 44 ansatte og en vognpark bestående av 36 kjøretøy.  I tillegg til den løyveregulerte persontrafikken, utfører selskapet også en betydelig person- og lastebiltransport utenfor rute, både innenfor og utenfor landets grenser.  Selskapet driver også EU-godkjent og velutstyrt bilverksted for lette og tyngre kjøretøy.

STYRETKart.gif (35932 bytes)

Styret i Averøy Billag AS består  av følgende medlemmer:
Styreformann: Leif Vang
Styremedlem: Arvid Nås
Styremedlem: Torolf Aas
Styremedlem: Steinar Avset
Styremedlem: Håvard Gustad

SELSKAPETS AKSJER

Selskapets 35.700 aksjer a kr. 25,- er fordelt på et stort antall aksjonærer.  Største aksjonær i Averøy Billag AS er Hob Møre AS med tilsammen 13.094 aksjer.

ADMINISTRASJONEN

 
Odd Sakshaug
Daglig leder
odd.sakshaug@averoybil.no

Brynhild1.jpg (5057 bytes)
Brynhild Loe Arntsen
Kontorassistent
brynhild.arntsen@averoybil.no

 
Eli Flore
Turbilavdeling / regnskapssjef
eli.flore@averoybil.no

Hakon1.jpg
Håkon Avset
Trafikkleder buss
hakon.avset@averoybil.no

EN LOKAL SAMARBEIDSPARTNER

Vi i Averøy Billag AS gleder oss gjerne sammen med de bedrifter og transportselskaper over det ganske land, som takket være en betydelig lokal oppslutning om virksomheten i sine distrikter, kan vise til driftsresultater som kommer både kunder, de ansatte og firmaet til gode.  Det ville imidlertid glede oss enda mer om også vårt distrikts transportbrukere ville benytte seg mer av de tjenester vi har å tilby, slik at vi i Averøy Billag AS kan være med å bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

HVILKE OPPDRAG KAN VI PÅTA OSS?

Person- og godstransport

Med vår dyktige og effektive stab av medarbeidere, mener vi i Averøy Billag AS nå er i stand til å konkurrere om de fleste  transportoppdrag i lokalsamfunnet samt til/fra vårt nærområde.   Dersom vi mottar bestillinger på, eller forespørsel om oppdrag som vi selv ikke er i stand til å utføre, skal vi i hvertfall sørge for at De som kunde får oppdraget utført.

ALLSIDIG VOGNPARK

Spesialkjøretøy

Vi har spesialkjøretøyer utstyrt for forskjellige typer oppdrag:

  • TANKTRANSPORT
  • DYRETRANSPORT
  • DISTRIBUSJON

I tillegg har vi kjøretøyer som er utstyrt for langtransport, lokaltransport og snøbrøyting.  Med vår hjullaster utføres forskjellige ryddeoppdrag, samt laste- og losseoperasjoner. Enkelte av våre personbusser har også innmontert spesialutstyr for transport av funksjonshemmede.  I det hele tatt – det er nesten ikke grenser for hva vi kan utføre av transportoppdrag på hjul!

FOR SIKKER, HURTIG OG PÅLITELIG TRANSPORT

Det er en kjensgjerning at konkurransen i vår bransje er meget stor.  Dessverre har vi de siste årene registrert at stadig flere av våre oppdragsgivere har valgt å vurdere transporttilbudene, utelukkende på grunnlag av den pris det har vært mulig å oppnå   i markedet.  Dette har ført til at transportkvaliteten dessverre har sunket flere hakk, og at hensynet til gjeldende lover og bestemmelser om biltransport mer eller mindre er blitt skjøvet til side.  Vi har forståelse for at pris, for mange, er et viktig element når det gjelder valg av transportør.  Vi er selvsagt også villig til å strekke oss svært langt når det gjelder pris, men vi vil ikke unnlate å peke på det faktum at transportpakken inneholder andre elementer som det også kan lønne seg å se etter, som f.eks. sikkerhet, punktlighet, pålitelighet, risiko for skade osv.   Dette er elementer som svært mange regner med som en selvfølge, men som dessverre ikke alltid svarer til forventningene.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>